START SERVICEPUNT TECHNIEK

Op vrijdag 10 maart is het Servicepunt Techniek (SPT) Drenthe officieel van start gegaan. Het SPT ondersteunt techniekbedrijven en werknemers  bij het aan het werk blijven in de techniek. Dat is het doel van het SPT. De samenwerking wordt voor minimaal de duur van drie jaren gerealiseerd.

‘We moeten de komende jaren alles op alles zetten om technisch personeel voor de sector te behouden. Er zijn steeds meer moeilijk vervulbare vacatures in de technische sector. Deze sector vormt een belangrijke pijler onder de regionale economie van de arbeidsmarktregio Drenthe. De komende jaren is het extra van belang om de sector vitaal te houden’, aldus gedeputeerde Cees Bijl. Steeds meer oudere werknemers stromen uit en tegelijk stromen er de komende jaren minder jongeren uit het techniekonderwijs in, waardoor de vervangingsvraag toeneemt. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is daarmee nog belangrijker geworden. Ook verandert de vraag naar en eisen aan vaktechnisch personeel.

Als antwoord op deze uitdagingen steken 11 belangrijke partijen binnen de regionale technieksector de handen ineen middels een nieuw Samenwerkingsverband Servicepunt Techniek Drenthe (SPT Drenthe). De partijen die namens het bedrijfsleven en de werknemers de handen ineenslaan zijn: de technische branches Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en FME; de vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen; de technische O&O fondsen A+O Metalektro, OOM, OTIB; en de overheidspartijen UWV, centrumgemeente Emmen en provincie Drenthe.

SPT Drenthe is er van en voor de bedrijven en werknemers in de technieksector. Twee arbeidsmarktcoaches/adviseurs, Sandra Klaassens en Inge Westerhof bezoeken de komende tijd bedrijven en bespreken met ondernemers en werknemers de arbeidsmarktvraag.