Nieuwe ronde “Takomst yn Tûke Technyk”

Takomst yn tûke Technyk’ is bedacht door de directeur van Pranger-Rosier Installaties, die meer zij–instroom wilde genereren, omdat de aanwas via de scholen niet toereikend was en is. Door een kort cursus-traject op te zetten wilde het bedrijf aan een stukje behoefte voldoen. Door de opleiding in eigen hand te nemen kan er ook geleerd worden wat de bedrijven specifiek in de praktijk nodig hebben en kan er sneller worden geschakeld. Ook andere grote installateurs die te maken hebben met dezelfde problematiek zijn aangehaakt. Met andere partijen waaronder ROC Friese Poort, Wij-Techniek, Metechnica, SPT-Noord en Fryslan Werkt heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het project Takomst yn tûke Technyk. De naam betekent: toekomst in slimme techniek. Toekomst vanwege het carrièreperspectief van de deelnemers en slim vanwege de ontwikkelingen binnen de installatietechniek. 

Het opleidingsgedeelte ziet er als volgt uit: gedurende acht weken leren maximaal acht deelnemers theorie en praktijk van de E(lektro) en de W(erktuigbouwkundige) kant van de installatietechniek in de utiliteit. Maandag, dinsdag en woensdag zijn de scholingsdagen. De overige twee dagen gaan de deelnemers wisselend stage lopen bij één van de vijf bedrijven*. VCA en het certificaat hoogwerker worden behaald voor of tijdens de opleiding. Na acht weken gaan de deelnemers zo snel mogelijk op contract bij één van de vijf bedrijven met de bedoeling om zo snel mogelijk uit te stromen naar een BBL-opleiding in de installatietechniek. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat**.

Het concept van TyTT is vrij eenvoudig en valt of staat met de commitment van de bedrijven en met een gedegen werving en selectie. Er zijn nu vier rondes geweest en het volgende opleidingstraject gaat van start op 25 oktober 2021. Zo’n 75% van de deelnemers is inmiddels ingestroomd in de BBL. De deelnemers zijn divers qua leeftijd, niveau en achtergrond (van kok tot callcentermedewerker, ICT’er of beveiliger). De motieven om aan dit traject mee te doen wisselen van het willen hebben van vastigheid in plaats van tijdelijke (uitzend)contracten, geen onregelmatige diensten meer willen hebben tot het hebben van een uitstekend carrièreperspectief.

Op 4 oktober 2021 starten we weer met een nieuwe ronde. Heb jij interesse in het traject of wil je meer weten? Neem dan contact op met Callista de Vrij, arbeidsmarktcoach van SPT-Noord, bereikbaar op 06 31 77 96 50.

*Deelnemende bedrijven zijn: Lodema Elektrotechniek, PrangerRosier Installaties, Koninklijke Damstra, V.d Weerd Installatietechniek en ITBB. 

**We zijn bezig om er een gevalideerd mbo-certificaat van te maken, dit moet echter nog getoetst worden door het SBB. Een dergelijke certificaat heeft als voordeel dat er vrijstellingen in de BBL opleiding kunnen worden gegeven en men sneller kan door-en uitstromen.