Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap gaat los!

De subsidieregeling Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap heeft formeel akkoord gekregen per 1 oktober 2021. Dat betekent dat u op korte termijn een aanvraag kunt indienen. Het officiële startmoment wordt binnenkort via meerdere kanalen bekendgemaakt. Wilt u daarvan op de hoogte blijven? Meldt u zich dan per mail aan!

Uw aanvraag wordt geregistreerd met het tijdstip van aanmelding. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan de volgende gegevens naar j.meinema@rbo.nl:

  • Naam
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Voor welke van de vier deelregelingen u een aanvraag wilt indienen, inclusief het aantal deelnemers

Disclaimer: aan het kenbaar maken van uw voornemen om aan te vragen kunnen geen verdere rechten worden ontleend. Uw aanvraag wordt wel op volgorde van binnenkomst behandeld (dus het kenbaar maken via bovengenoemde e-mail telt mee). Wel geldt dat uw aanvraag vervolgens aan de opgestelde criteria moet voldoen. Wanneer de aanvraag bij indienen niet volledig of juist is, zal de aanvraag worden behandeld vanaf het moment van indienen van de volledige en juiste aanvraag (het eerder kenbaar maken telt dan niet mee). Zie Regeling gepubliceerd in het Provinciaal Blad, nr. 8249, 16 september 2021.