Werkgevers, vakbonden en overheden slaan handen ineen voor bouwers en technici

Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra én voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. In dit project bundelen werkgeversorganisaties, vakbonden, opleidings- en ontwikkelfondsen, de drie noordelijke provincies en arbeidsmarktregio’s hun krachten.

Door het beschikbaar stellen van subsidies voor (bij)scholing van huidig personeel, nieuwe- en zij-instromers, willen de partijen meer mensen aan het werk krijgen in de techniek en bouw & infra. Vooral zogenoemde zij-instromers zijn van groot belang voor de vele vacatures binnen de twee sectoren. 

Een subsidie aanvragen

Aanvragen voor scholingssubsidies zijn beschikbaar via www.spt-noord.nl

Bouwopgave en energietransitie

Met de enorme bouwopgave die ook het noorden kent en de energietransitie die nodig is om de klimaatdoeleinden te bereiken, staan de technische- en de bouwbranches voor een grote uitdaging. In het noorden van Nederland werkt een groot aantal mensen in de Techniek en Bouw & Infra. Werkgeversorganisaties en vakbonden willen deze werknemers graag behouden en investeren daarom in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daar komt bij dat er de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De organisaties willen daarom meer werknemers interesseren om bij hen te komen werken. 

Een unieke publiek-private samenwerking 

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s investeren samen € 1,1 miljoen in het plan. De werkgevers- en werknemersorganisaties investeren, vanuit de zogenaamde O&O-fondsen (ontwikkelings- en opleidingsfondsen) zelf € 2,3 miljoen. Daarmee is een unieke publiek-private samenwerking tot stand gekomen. Een samenwerking die bestaat uit de noordelijke overheden, werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, vier vakbonden en de O&O-fondsen: OOM, A+O Metalektro en WIJ-Techniek.