Kansen Verzilveren nu al succesverhaal

Het plan Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap begon als reactie op de verwachte negatieve effecten van de Covid19-crisis. Het doel was technische vakkrachten voor de regio te behouden. “Vooral provincies vonden het erg prettig dat wij, als bedrijfsleven, fondsen en vakbonden de handen ineensloegen en dat werd met extra subsidie als het ware beloond.”, aldus Alja Vos van Bouwend Nederland. Lees het hele artikel: https://viewer.joomag.com/bnl4-2021/0733667001638884307/p12?short&