• Per mail bereikbaar
  • info@spt-noord.nl
  • Van Ketwich Verschuurlaan 98,
    9721 SW Groningen

Mededeling Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord)

Mededeling Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord)

Mededeling Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord)

  • 14 juni 2024

Mededeling Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord) 14 juni 2024

De leden van de Stuurgroep van SPT Noord vragen uw aandacht voor het volgende
Sinds 2018 is het Servicepunt Techniek Noord (en vanaf 2015 de voorgangers F
TOP en SPT Drenthe) actief voor werkgevers, werknemers en zijinstromers in de Techniek
en de Bouw & Infra in Noord Nederland. De eigen SPT arbeidsmarktcoaches hebben,
samen met de brancheteams van UWV, de afgelopen jaren hun positieve bijdrage
geleverd aan het scholen van medewerkers voor de bedrijven en voor het laten
toetreden van zijinstromers in deze technische branches.
De partijen hier genoemd maken deel uit van de Stuurgroep en hebben zich de
afgelopen jaren actief ingezet voor een bloeiend SPT Noord. Na een uitgebreide
dialoog over de veranderingen in de arbeidsmarkt en de veranderende omgeving
heeft de Stuurgroep in goed overleg besloten om de activiteiten van SPT Noord per 1
juli 2024 te bevriezen. Partijen gaan terug naar de tekentafel om, gezien de
veranderende wereld en nieuwe ontwikkelingen zoals Aanvalsplan Techniek en
Regionale Werk Centra, de rol en inhoud van SPT Noord te heroverwegen.
Wat betekent dit voor de dienstverlening vanuit SPT Noord?
1)
Vanaf 1 juli 2024 zullen de arbeidsmarktcoaches niet meer beschikbaar zijn
voor vragen en aanvragen. De Stuurgroep bedankt hen voor hun inzet voor
SPT Noord;
2)
De dienstverlening van de UWV Brancheteams blijft wel bestaan en u kunt
daarvoor contact opnemen met het lokale UWV kantoor
3)
De tekst op www.spt noord.nl wordt aangepast en daar leest u meer over de
verwijzing bij vragen en berichten rond het eventuele vervolg van de
activiteiten.
De Stuurgroep hoopt voor 1 januari 2025 meer duidelijkheid te kunnen bieden rond
de verdere ontwikkelingen van SPT Noord. Op www.spt noord.nl kunt u het laatste
nieuws lezen over de regeling Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap die
per 1 september 2024 eindigt.
Rest ons de arbeidsmarktcoaches en projectleiders hartelijk te bedanken voor hun
enthousiaste inzet voor SPT Noord. Tevens een woord van dank aan de provincies
Drenthe, Friesland, Groningen en het Nationaal Programma Groningen voor het
mede mogelijk maken van SPT Noord.