• Per mail bereikbaar
 • info@spt-noord.nl
 • Van Ketwich Verschuurlaan 98,
  9721 SW Groningen

Samenwerkingsverband

SPT-Noord heeft als hoofddoel:

Het duurzaam ondersteunen van bedrijven en werknemers in de techniek en van werkzoekenden die (weer) binnen de technieksector willen werken, bij het vervullen van vacatures, mobiliteits- en opleidingsvragen die hiermee samenhangen en Leven-Lang-Ontwikkelen-vragen in het algemeen.

Het samenwerkingsverband SPT-Noord is tot stand gekomen om als arbeidsmarktpartijen – privaat en publiek – gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en de handen ineen te slaan. Wij willen samen met u de technieksector sterk en vitaal houden! 

We komen namens u als werkgevers en werknemers regelmatig bij elkaar om kansen en knelpunten in de sector te bespreken en acties uit te zetten. SPT-Noord is bij uitstek een netwerkorganisatie.

Om de doelen te bereiken benut SPT-Noord de samenwerking met de verschillende partners uit het samenwerkingsverband. Dat is de bewezen meerwaarde van SPT- Noord. Ook is SPT-Noord voor wat betreft de technieksector dé partner binnen de nieuwe Scholingsalliantie Noord-Nederland, gericht op Leven Lang Ontwikkelen.

Het samenwerkingsverband SPT-Noord bestaat uit (de leden met een * zijn ook lid van de stuurgroep):
 1. Philippe Hondelink* | Koninklijke Metaalunie (branche Metaalbewerking)
 2. Jakob Hulshof | Techniek Nederland (branche Technische Installatie)
 3. Eelke Riemersma* | A+O Metalektro (O&O Fonds)
 4. Wieke Berends* | FNV Metaal
 5. Tristan Westra* | CNV Vakmensen
 6. Bert de Vries* | WIJ Techniek (O&O Fonds, Technische Installatie)
 7. Ronny KleinKoerkamp* | OOM (O&O Fonds)
 8. Henk Heijink* | UWV
 9. Marije Zijlstra* | Fryslân Werkt
 10. Josien Hof | Werk in Zicht (WIZ, Groningen)
 11. Tanja Sextro | Provincie Drenthe
 12. Edith Nobel | Provincie Fryslân
 13. Sabine de Vriend* | FNV Bouwen en Wonen, voorzitter in 2023
 14. Saskia Spaargaren* | CNV Vakmensen
 15. Dina Griemink* | Bouwend Nederland
De projectleiding van SPT-Noord ligt in handen van Debby Tohata van bureau Breuer&Intraval met ondersteuning van Liesbeth Wagenaar en Vincent van der Plas.