• Per mail bereikbaar
  • info@spt-noord.nl
  • Van Ketwich Verschuurlaan 98,
    9721 SW Groningen

Organisatie

Het initiatief voor de Servicepunt Techniek Noord is genomen door 10 organisaties: ondernemers- en werknemersorganisaties, scholings- en ontwikkelingsfondsen en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Het doel van het SPT-Noord: vanuit een duurzame regionale samenwerking stimuleren van talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, en het behouden en versterken van vakman-/vakvrouwschap. Dat gebeurt vanuit de concrete behoefte van de ondernemer uit Noord-Nederland, met als resultaat:
  1. Invulling van moeilijk vervulbare technische vacatures
  2. Stimulering scholing op basis van scholingsvraagstukken die (per bedrijf) in kaart zijn gebracht aan de hand van een (gratis) talentscan: een concrete analyse van de kwaliteit van het medewerkersbestand en stimuleren van het gebruik van de scholingsmogelijkheden.
  3. Voorlichting over duurzame inzetbaarheid (collectief).
  4. Behoud van (met ontslag bedreigde) geschoolde medewerkers.
  5. Van-werk-naar-werk-trajecten.
  6. Intersectorale mobiliteit.